[Download] Kirigami - Pattern 180 độ (p1)

 

1. The Tower Bride - Tác Giả: Yee

Link: http://www.mediafire.com/view/?cufkkxb8sqs2o7r 

pass kirigamiclub

 

2. Merry Go Round - Tác Giả : Hiroko - Cut: c0ngth4nhpk

link  http://www.mediafire.com/view/?nvyqub9b3q1ycx9 

pass kirigamiclub


 

3. Tác Phẩm: opera sydney

Tác Giả : Yee

Link:http://www.mediafire.com/i/?eu5s8z7f86c54f6

 
 
4. Ferris Wheel - Tác Giả:Hiroko - Cut: c0ngth4nhpk
 
 
 
5.The Westminster Abbey - Tác Giả Yee
 
 
 
6. Tác Phẩm :United States Capitol
Tác Giả : Yee
link:

 
 
7. Tác Phẩm : Ballet
Tác Giả : Hiriko
 
 
 
8.Tác phẩm : Dreesing
 pass: kirigamiclub
 
 
 
9. Tác phẩm: Birdcage
Sáng tác: Tien Phuong
 
 

10. Nhà Trắng - Tác giả: Yee

http://www.mediafire.com/?a8fihyx6z64gyw4

 
 

  

 

 

Thích bài viết này
tags
21 bình luận
Gửi bình luận
Bạn chưa đăng nhập !
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để viết bình luận.

Bạn đã quên mật khẩu?

Gởi tin nhắn

Gởi tin nhắn đến