help meeeeeeeee

checkimg('http://www.lola.vn/data/images/ngocute_resize450x5000vickytranimg565249235461.jpg') 

 

móc này bán đâu ai biết không?

Thích bài viết này
tags
2 bình luận
Gửi bình luận
Bạn chưa đăng nhập !
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để viết bình luận.

Bạn đã quên mật khẩu?

Gởi tin nhắn

Gởi tin nhắn đến