KHUNG ẢNH HANDMADE

bán tại Little Joy Craft
KHUNG ẢNH HANDMADE

Giới thiệu về sản phẩm

KHUNG ẢNH WE ARE FAMILY
➸ Size: 19 x 25 x 2cm
➸ Số lượng ảnh: 1 ảnh 7,5 x 10cm (ngang), 2 ảnh 5 x 7,5cm (ngang)
➸ Giá: 225,000đ (Bao gồm ảnh và hộp quà)
Click hashtag: #framebylittlejoy để xem nhiều khung ảnh hơn.
checkimg('https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f7b/1.5/16/2728.png')✨checkimg('https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f7b/1.5/16/2728.png')✨checkimg('https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f7b/1.5/16/2728.png')✨checkimg('https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f7b/1.5/16/2728.png')✨checkimg('https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f7b/1.5/16/2728.png')✨checkimg('https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f7b/1.5/16/2728.png')✨checkimg('https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f7b/1.5/16/2728.png')✨checkimg('https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f7b/1.5/16/2728.png')✨
Little Joy Craft
SCRAPBOOK | EXPLODING BOX | CARD
Fb | Ig | Gmail | Blogspot: @littlejoycraft
checkimg('https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f7b/1.5/16/2728.png')✨checkimg('https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f7b/1.5/16/2728.png')✨checkimg('https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f7b/1.5/16/2728.png')✨checkimg('https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f7b/1.5/16/2728.png')✨checkimg('https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f7b/1.5/16/2728.png')✨checkimg('https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f7b/1.5/16/2728.png')✨checkimg('https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f7b/1.5/16/2728.png')✨checkimg('https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f7b/1.5/16/2728.png')✨
#frame #scrapbook #scrapbooking #handmade #gift #craft #quàtặng#sá ngtạo #diy #doityourself

tags
0 bình luận
Gửi bình luận
Bạn chưa đăng nhập !
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để viết bình luận.

Bạn đã quên mật khẩu?

Gởi tin nhắn

Gởi tin nhắn đến