Sỉ lẻ bao bì, hộp quà ,chai lọ mỹ phẩm giá rẻ nhất

bán tại Ecolife Store
Sỉ lẻ bao bì, hộp quà ,chai lọ mỹ phẩm giá rẻ nhất

Giới thiệu về sản phẩm

CÔNG TY ECOLIFE chuyên cung cấp các loại bao bì, hộp quà, chai lọ mỹ phẩm với số lượng lớn từ 10.000 - 50.000 chai, bao bì, hộp quà mỗi năm. 

Bao bì, hộp quà, chai lọ mỹ phẩm Ecolife với kích thước đa dạng, nhiều loại mẫu mã, nhiều tông màu sắc, và có một số bao bì được thiết kế riêng, giúp phục vụ tốt nhất cho nhu cầu bao gói sản phẩm trong sản xuất, đồng thời tôn lên giá trị cũng như sự khác biệt giữa sản phẩm của thương hiệu so với các sản phẩm cùng loại tương tự.

Call 0937.501.941 để đặt hàng và báo giá sỉ. Nhận ship hàng trên toàn quốc. Giảm 30 % cho các đơn hàng từ 100 bao bì, hộp quà, chai lọ mỹ phẩm trở lên.

Tuyển đại lý và cộng tác viên phân phối mặt hàng bao bì, hộp quà, chai lọ mỹ phẩm chiết khấu từ 20 - 40 %. Liên hệ : 0937.501.941 để biết thêm chi tiết.

1. Bao bì


 

checkimg('https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8ec1a6d9f7&view=fimg&th=1564a0caf3ef38d3&attid=0.8&disp=emb&realattid=ii_ird43my814_1564a0accaa67290&attbid=ANGjdJ8oLE10IpF_-GSTTIIsyAlYLbRpKvTIImXjdP-wlnDYY29G_unaanYx1Q_H39UqNjIIIZ0VZQg3EgvxyJ0WLzK_5zYn3zJQHQi-6DBW45Um-f5luIxS4bB2_Ic&sz=w802-h814&ats=1470121238690&rm=1564a0caf3ef38d3&zw&atsh=1')


 

checkimg('https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8ec1a6d9f7&view=fimg&th=1564a0caf3ef38d3&attid=0.13&disp=emb&realattid=ii_ird43mxw13_1564a0accaa67290&attbid=ANGjdJ-UXffFZIZ5JjVTpHuESW-VlmlmrijgxNe__o1nIYoMk5HuZ7ef2BmSzDOFvmICp5DZu5eqzo_OdTSquNDv4GBdHPkbpCcNBLK_yCWPZ0erWwwjscQWeFgCwgc&sz=w742-h746&ats=1470121238690&rm=1564a0caf3ef38d3&zw&atsh=1')


 

checkimg('https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8ec1a6d9f7&view=fimg&th=1564a0caf3ef38d3&attid=0.11&disp=emb&realattid=ii_ird43mxm12_1564a0accaa67290&attbid=ANGjdJ_2WLO3MtWVmTD_dtpKSSAhzdxeK7-wEow2eqJbuV9bQTz1GwE1dXqR6vOiYZF9j-UvOEGU0HASPCcXh0GqhN0yBgvqzhhsH1z0JzPFro08pVeeJqX5-9EvZZw&sz=w756-h760&ats=1470121238690&rm=1564a0caf3ef38d3&zw&atsh=1')


 

checkimg('https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8ec1a6d9f7&view=fimg&th=1564a0caf3ef38d3&attid=0.5&disp=emb&realattid=ii_ird43mx611_1564a0accaa67290&attbid=ANGjdJ-6RhFeK4XAkZzconOROXlI0ksZUkS2qi7tkYhKp3SoS8_ho7n9M4TaJ3ZpkFU8QtLcBO_ztuhpNrSBmbqQ02_9t6kYmgzhnDcLsSz0eIv9Z8s2-w8lvwjOZRQ&sz=w816-h822&ats=1470121238690&rm=1564a0caf3ef38d3&zw&atsh=1')


 

checkimg('https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8ec1a6d9f7&view=fimg&th=1564a0caf3ef38d3&attid=0.4&disp=emb&realattid=ii_ird43mwk10_1564a0accaa67290&attbid=ANGjdJ_qjGiNzNK4MIGAnH-tVcMxn5A0EO-bAwuLyiO9AJl1YBWCesMM8vkohQmMe52TTi7K8cjNiihyTQ2cl59JVfZUs6df5Mi_JPjUE4InqZelC0hXO2kmW37kHnk&sz=w838-h844&ats=1470121238690&rm=1564a0caf3ef38d3&zw&atsh=1')
2.Hộp quà đẹp
 

checkimg('https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8ec1a6d9f7&view=fimg&th=1564a0caf3ef38d3&attid=0.3&disp=emb&realattid=ii_ird43mvx9_1564a0accaa67290&attbid=ANGjdJ_sP5F4xPDrSWH7NQDQSY8uKbnf5v6NSMOchQEp9W-NZPRmLZlDpYHIOmTw9EudgY6Pcn7IT9x-Mgu209znOjH5J1JzyOGp9Ijt_Hbe3Lw8RnRuclVLJqFWi4E&sz=w776-h786&ats=1470121238690&rm=1564a0caf3ef38d3&zw&atsh=1')


 

checkimg('https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8ec1a6d9f7&view=fimg&th=1564a0caf3ef38d3&attid=0.15&disp=emb&realattid=ii_ird43mvj8_1564a0accaa67290&attbid=ANGjdJ81cOgipwyMKPytXJX4PhpB1qwxOcKK75LMxLCeb0XrS6pAicboqQmCmn7q-_dlFdWwmmCkffGs6AOW5qd9gKICmomcCXS0Gk5WlU3CqDsySgyoPZ4SRB4ae08&sz=w836-h906&ats=1470121238690&rm=1564a0caf3ef38d3&zw&atsh=1')


 

checkimg('https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8ec1a6d9f7&view=fimg&th=1564a0caf3ef38d3&attid=0.9&disp=emb&realattid=ii_ird43mv27_1564a0accaa67290&attbid=ANGjdJ-ddLQHGFbe6ssmiWyowftdYwEX0sJO-1cR84La-HkE82R9cl1xpagTmVIQ8Idu4_XdaF3tPZw-H0Z95nD77TE8uXyyTkNjhy0yIde7pczt8Zq7rhumpyOl_qI&sz=w766-h760&ats=1470121238690&rm=1564a0caf3ef38d3&zw&atsh=1')
3.Chai lọ mỹ phẩm
 

checkimg('https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8ec1a6d9f7&view=fimg&th=1564a0caf3ef38d3&attid=0.1&disp=emb&realattid=ii_ird43mus6_1564a0accaa67290&attbid=ANGjdJ_Wdhw-D0-FkFCnha_5y4vnXEYEglbxQvm789SsHT5QboSnKqEWpk519aVcCkFeKhOLNDozRryljR_Q4IIm07yudT69N31Y0uuRGnX9HoAsrhTbSpIWT4EMH8Q&sz=w802-h838&ats=1470121238690&rm=1564a0caf3ef38d3&zw&atsh=1')Gồm các loại sau : 5 ml, 10 ml, 100 ml, 500 ml
 

checkimg('https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8ec1a6d9f7&view=fimg&th=1564a0caf3ef38d3&attid=0.6&disp=emb&realattid=ii_ird43mua5_1564a0accaa67290&attbid=ANGjdJ93c19Goq0LUGOzMUD0sOq9-SxoqAanabOH0_6kFR9NvmV4UPmAGW8t7xnENp8S3W1ufl2i8mTO6VAa9ACsMLwG1EnEYSi4SRmdFpUXJiAXIzRaegbucF4rVLc&sz=w900-h882&ats=1470121238690&rm=1564a0caf3ef38d3&zw&atsh=1')


 

checkimg('https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8ec1a6d9f7&view=fimg&th=1564a0caf3ef38d3&attid=0.14&disp=emb&realattid=ii_ird43mu04_1564a0accaa67290&attbid=ANGjdJ8M6kVNOS-plvnNQmyQbO-lSRKAkcA04QQoHWwPtk9wqY6EP4sGlW9MKd904VHpx_0N5WtjsAUNNSK919otQp7p4bquelCIgBM-1ew_HsIKjgL810E_MUwGGfA&sz=w654-h642&ats=1470121238690&rm=1564a0caf3ef38d3&zw&atsh=1')


 

checkimg('https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8ec1a6d9f7&view=fimg&th=1564a0caf3ef38d3&attid=0.12&disp=emb&realattid=ii_ird43mtg3_1564a0accaa67290&attbid=ANGjdJ9-TK2UtwvwiMCQ0svxym2u0FL0-8Fn8fn6T8mOiDOh3JmKZYFZWtUW0GzCf_1AWIzOvH14ecvFZq-LC8iQeYOWDJf5YlSyIPUa4KMvyQ6kPpVGtqOAaCBCNOg&sz=w818-h838&ats=1470121238690&rm=1564a0caf3ef38d3&zw&atsh=1')


 

checkimg('https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8ec1a6d9f7&view=fimg&th=1564a0caf3ef38d3&attid=0.7&disp=emb&realattid=ii_ird43mt42_1564a0accaa67290&attbid=ANGjdJ_NG64oYeRke10fARyuEbHSY6593iWrlDSTRBfMA1U-vMrhNQVWeWW9TNKsJO-CC1sefqm3QuAleYvr_o4X8FarnOnn-QepmGLci4bhLKv3WAh4kSbBAjZxAbA&sz=w750-h762&ats=1470121238690&rm=1564a0caf3ef38d3&zw&atsh=1')


 

checkimg('https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8ec1a6d9f7&view=fimg&th=1564a0caf3ef38d3&attid=0.2&disp=emb&realattid=ii_ird43msi1_1564a0accaa67290&attbid=ANGjdJ83E5TGfPUAJIhX3cwGHAJFWle5WsIvUAaXOTQkFpst7qMucp25JSoy6uiSRU-x7hAAtImRi8ZxvwwWxNTnxGED3QmhFpvT7Bp83XyQWN__6hcDsRottxcYIhE&sz=w764-h764&ats=1470121238689&rm=1564a0caf3ef38d3&zw&atsh=1')


 

checkimg('https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8ec1a6d9f7&view=fimg&th=1564a0caf3ef38d3&attid=0.10&disp=emb&realattid=ii_ird43ms20_1564a0accaa67290&attbid=ANGjdJ8uAj4rnf4Dqq49bNcV7coRVLLbPjnZ2i02pvQ0H-E_qkyCb_z-53UJ_eqTPUZL8RgG8Yi63JKD9FtC11rR9lKfNwmmAlTvEjBcbMqbzqaIehwcw1eVuye2CeE&sz=w820-h784&ats=1470121238689&rm=1564a0caf3ef38d3&zw&atsh=1')


XEM THÊM BÁCH KHOA THƯ VỀ NGUYÊN LIỆU, CHAI LỌ, HỘP QUÀ. BAO BÌ TẠI : http://www.nguyenlieuxaphong.com/

Cách thức mua hàng

Liên hệ mua hàng Ecolife shop: 0937501941

Website: ecolifesoap.com

FB: https://www.facebook.com/XaPhongThienNhienEcolife

Địa chỉ:  A17 KDC Tân Thuận Nam,Phú Thuận,P. Phú Thuận,Q7,HCM

Giao hàng sỉ lẻ toàn quốc và quốc tế

0 bình luận
Gửi bình luận
Bạn chưa đăng nhập !
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để viết bình luận.

Bạn đã quên mật khẩu?

Gởi tin nhắn

Gởi tin nhắn đến