Xúc xắc gỗ hình trái tim

Xúc xắc gỗ hình trái tim

Nguyên liệu

• Gỗ

• Mô hình trái tim

• Kim tuyến

• Keo sữa

• Cọ

• nguồn : studiodiy

Xúc xắc gỗ hình trái tim

Các bước thực hiện

Sắp xếp 4 khúc gỗ lại thành hình chữ nhật

Bước 01

Sắp xếp 4 khúc gỗ lại thành hình chữ nhật
Đồ hình trái tim lên trên mặt gỗ

Bước 02

Đồ hình trái tim lên trên mặt gỗ
Lấy ¼ gỗ thoa keo xung quanh vị trí bút chì đã đánh dấu

Bước 03

Lấy ¼ gỗ thoa keo xung quanh vị trí bút chì đã đánh dấu
Rắc kim tuyến xung quanh từng miếng gỗ để tạo thành hình trái tim như hình

Bước 04

Rắc kim tuyến xung quanh từng miếng gỗ để tạo thành hình trái tim như hình
Thoa thêm một lớp sơn bóng móng tay

Bước 05

Thoa thêm một lớp sơn bóng móng tay
Làm tương tự cho các mặt gỗ còn lại với màu khác nhau

Bước 06

Làm tương tự cho các mặt gỗ còn lại với màu khác nhau
Khi sắp xếp ta sẽ có các mặt xúc xắc ngộ nghĩ như thế này

Bước 07

Khi sắp xếp ta sẽ có các mặt xúc xắc ngộ nghĩ như thế này