Ngo handmade - Kẹp Gái xinh ngày hội

Ngo handmade - Kẹp Gái xinh ngày hội

Nguyên liệu

• - Vải da, hoặc nỉ 2 màu khác nhau

• - Kim gài

• - Kẹp

Các bước thực hiện

may 2 miếng cải nỉ lại với nhau, gấp lại như trong hình

Bước 01

may 2 miếng cải nỉ lại với nhau, gấp lại như trong hình
gấp tạo hình chú bướm

Bước 02

gấp tạo hình chú bướm
tác phẩm đã hoàn thành

Bước 03

tác phẩm đã hoàn thành