Làm khăn choàng mới cho mùa đông tới

Làm khăn choàng mới cho mùa đông tới

Nguyên liệu

• Khăn choàng

• Màu acrytic

• Dao cắt giấy

• Bút chì

• Giấy

• Cọ vẽ

• Bàn ủi

Các bước thực hiện

Bạn vẽ mẫu cần in lên giấy

Bước 01

Bạn vẽ mẫu cần in lên giấy
Khắc mẫu vẽ trên giấy cần in lên

Bước 02

Khắc mẫu vẽ trên giấy cần in lên
Đặt mẫu giấy vừa khắc xong lên khăn choàng của bạn và lấy bàn ủi, ủi sơ qua để tạo độ kết dính

Bước 03

Đặt mẫu giấy vừa khắc xong lên khăn choàng của bạn và lấy bàn ủi, ủi sơ qua để tạo độ kết dính
Bạn dùng màu acrytic vẽ lên khung  giấy vừa khắc, chú ý chải theo chiều của giấy để mẫu in không bung khỏi khăn choàng

Bước 04

Bạn dùng màu acrytic vẽ lên khung giấy vừa khắc, chú ý chải theo chiều của giấy để mẫu in không bung khỏi khăn choàng
Sau khi quét xong, bạn  tháo mẫu in ra và chờ khô là có thể dùng được ngay

Bước 05

Sau khi quét xong, bạn tháo mẫu in ra và chờ khô là có thể dùng được ngay