Làm dây chuyền theo tên chữ cái của bạn

Làm dây chuyền theo tên chữ cái của bạn

Nguyên liệu

• Bìa mô hình loại mỏng

• Dây chuyền, móc chuyền và khoen tròn

• Dao cắt

• Có mẫu mô hình chữ (Bạn có thể tải tại đây) checkurl('http://www.mediafire.com/view/?5p46k6ki1 97p7nf','',50) hoặc các bạn có thể tại trên mạng về kiểu chữ mà mình muốn nhé

Các bước thực hiện

Tải mẫu mô hình chữ mà bạn muốn làm xuống và vẽ lên bìa mô hình

Bước 01

Tải mẫu mô hình chữ mà bạn muốn làm xuống và vẽ lên bìa mô hình
Cắt mẫu ra và gắn vào dây chuyền là xong 
Bạn có thể tô điểm  bằng màu acytic nếu bạn muốn

Bước 02

Cắt mẫu ra và gắn vào dây chuyền là xong
Bạn có thể tô điểm bằng màu acytic nếu bạn muốn