Bao ipod Khỉ Unique

Bao ipod Khỉ Unique

Nguyên liệu

• Vải Nỉ ----> checkurl('http://www.lola.vn/shop/uniqueshop/san-p ham/vat-lieu-handmade/','',50)

• checkurl('http://www.lola.vn/data/201341/vindlmthc ng7106.jpg','',50)

Các bước thực hiện

Bước 01

Cắt khung như hình,chừa phần lỗ tròn cho nút bấm và lỗ vuông cho màn hình.Khung có lỗ cắt 2 miếng,khung ko có lỗ cắt 2 miếng

Bước 02

Cắt khung như hình,chừa phần lỗ tròn cho nút bấm và lỗ vuông cho màn hình.Khung có lỗ cắt 2 miếng,khung ko có lỗ cắt 2 miếng
May 2 miếng vừa cắt lại với nhau

Bước 03

May 2 miếng vừa cắt lại với nhau
May 4 miếng vừa may ở bước 3 với nhau

Bước 04

May 4 miếng vừa may ở bước 3 với nhau
Có thể trang trí thêm cho phù hợp

Bước 05

Có thể trang trí thêm cho phù hợp
May tới gần cuối thì may thêm 2 tai

Bước 06

May tới gần cuối thì may thêm 2 tai
Lưu ý : chừa lỗ dưới đáy để gắn tai phone

Bước 07

Lưu ý : chừa lỗ dưới đáy để gắn tai phone
May riêng miếng đen có đính nút bấm để làm thêm 1 lớp đính dây

Bước 08

May riêng miếng đen có đính nút bấm để làm thêm 1 lớp đính dây
Luồn dây sau đó gút chặt để dây cố địnhh

Bước 09

Luồn dây sau đó gút chặt để dây cố địnhh
Dưới đáy cũng có nút bấm để bao vệ màn hình

Bước 10

Dưới đáy cũng có nút bấm để bao vệ màn hình
Mặt sau làm thêm đuôi để quấn dây tai phone tiện lợi

Bước 11

Mặt sau làm thêm đuôi để quấn dây tai phone tiện lợi