Đất sét: làm hoa tai với tách cafe tý hon

Đất sét: làm hoa tai với tách cafe tý hon

Nguyên liệu

• Đất sét

• Màu nhuộm đất ( trắng, đen..)

• Kẽm mảnh

• Cặp hoa tai, dây xích...

Các bước thực hiện

Bước 01