Cách làm dreamcatcher truyền thống

Cách làm dreamcatcher truyền thống

Nguyên liệu

• 1. vòng sắt

• 2. dây (dây da, dây thừng, cói, lụa bóng...., recomment lụa bóng vì mức độ long lanh của nó :3)

• 3. hạt

• 4. keo

Cách làm dreamcatcher truyền thống

Các bước thực hiện

nguyên vật liệu

Bước 01

nguyên vật liệu
cuốn dây theo vòng kim loại, dây thường dùng là bản to như dây da,lụa bóng, thừng vặn...

Bước 02

cuốn dây theo vòng kim loại, dây thường dùng là bản to như dây da,lụa bóng, thừng vặn...
sau khi cuốn dây xong lấy keo cố định lại
dùng dây nhỏ hơn thường là cói, chỉ, thừng... để cuốn bên trong

Bước 03

sau khi cuốn dây xong lấy keo cố định lại
dùng dây nhỏ hơn thường là cói, chỉ, thừng... để cuốn bên trong
vòng dây theo hình bên

Bước 04

vòng dây theo hình bên