Cách làm vòng tay đất sét Nhật, nặn đất sét Nhật đơn giản cùng Bánh Đa Shop

Cách làm vòng tay đất sét Nhật, nặn đất sét Nhật đơn giản cùng Bánh Đa Shop

Nguyên liệu

• Đất sét Nhật

• Màu acrylic

• Kem ủ, kem mềm (giúp đất sét Nhật không bị khô và mềm trở lại)

• Chi tiết tại: checkurl('http://banhdashop.com/','',50)

• checkurl('https://www.facebook.com/banhda','',50)

Các bước thực hiện

Đầu tiên, bạn pha màu bằng cách thêm từng chút một màu acrylic vào đất sét trắng và nhào nặn thật đều. Hãy tham khảo bảng pha màu phía cuối bài viết.Sau đó chia đất sét thành 3 phần bằng nhau.

Bước 01

Đầu tiên, bạn pha màu bằng cách thêm từng chút một màu acrylic vào đất sét trắng và nhào nặn thật đều. Hãy tham khảo bảng pha màu phía cuối bài viết.Sau đó chia đất sét thành 3 phần bằng nhau.
Với mỗi phần, nặn thành các dải đất sét Nhật thật đều nhau như hình vẽ 3(chú ý rằng bạn cần ước lượng và thêm, bớt lượng đất sét vừa phải để có vòng tay handmade vừa với cổ tay của mình)Tiếp theo như hình vẽ số 4, bạn hãy gắn 1 đầu của các dải đất sét Nhật lại với nhau, và nhẹ nhàng tết chúng lại nhé

Bước 02

Với mỗi phần, nặn thành các dải đất sét Nhật thật đều nhau như hình vẽ 3(chú ý rằng bạn cần ước lượng và thêm, bớt lượng đất sét vừa phải để có vòng tay handmade vừa với cổ tay của mình)Tiếp theo như hình vẽ số 4, bạn hãy gắn 1 đầu của các dải đất sét Nhật lại với nhau, và nhẹ nhàng tết chúng lại nhé
Khi đã tết các dải đất sét Nhật đến độ dài phù hợp với cổ tay của mình, bạn cắt phần thừa và khéo léo gắn 2 đầu lại khi đất sét còn mềm và dính (gắn từng đầu của dải đất sét Nhật lại với nhau)

Bước 03

Khi đã tết các dải đất sét Nhật đến độ dài phù hợp với cổ tay của mình, bạn cắt phần thừa và khéo léo gắn 2 đầu lại khi đất sét còn mềm và dính (gắn từng đầu của dải đất sét Nhật lại với nhau)
Vậy là bạn đã sắp hoàn thành vòng tay handmade cho mình mà chẳng cần nặn đất sét Nhật cầu kỳ chút nào  Để chúng trên mặt bàn và chỉnh cho vòng tay handmade tròn đều, hoặc lượn sóng tùy sở thích của các bạn nhé!

Bước 04

Vậy là bạn đã sắp hoàn thành vòng tay handmade cho mình mà chẳng cần nặn đất sét Nhật cầu kỳ chút nào Để chúng trên mặt bàn và chỉnh cho vòng tay handmade tròn đều, hoặc lượn sóng tùy sở thích của các bạn nhé!