Nháy mắt có ngay bút chì trang trí hoa giấy rực rỡ

Nháy mắt có ngay bút chì trang trí hoa giấy rực rỡ

Nguyên liệu

• - Giấy nhún màu hồng, xanh, vàng

• - Cây bút chì

• - Cuộn băng dính sáp xanh

• - Kéo, keo dán


• Giấy nhún và nguyên liệu làm có thể mua tại Huỳnh Huỳnh Handmade

• Huỳnh Huỳnh Handmade

• Sđt: 0989170845

• Facebook: checkurl('https://www.facebook.com/huynhhuynhhandm ade','',50)

• Lola shop: checkurl('http://www.lola.vn/shop/huynhhandmade',' ',50)

Nháy mắt có ngay bút chì trang trí hoa giấy rực rỡ

Các bước thực hiện

Bước 1:- Đầu tiên, bạn cắt 1 tấm giấy vàng bọc trên đầu bút, sau đó cắt 1 tấm giấy xanh quấn vòng quanh bên ngoài.- Cắt tấm giấy vàng thành hình chữ nhật, cắt tua rua rồi cuộn tròn quanh đầu bút làm nhụy hoa.

Bước 01

Bước 1:- Đầu tiên, bạn cắt 1 tấm giấy vàng bọc trên đầu bút, sau đó cắt 1 tấm giấy xanh quấn vòng quanh bên ngoài.- Cắt tấm giấy vàng thành hình chữ nhật, cắt tua rua rồi cuộn tròn quanh đầu bút làm nhụy hoa.
Bước 2:

- Cắt giấy màu hồng làm cánh hoa, đặt cánh hoa lên que tre và cuộn tạo độ cong cho cánh hoa.

Bước 02

Bước 2:

- Cắt giấy màu hồng làm cánh hoa, đặt cánh hoa lên que tre và cuộn tạo độ cong cho cánh hoa.
Bước 3:

- Dùng hai tay kéo nhẹ sang hai bên để làm cánh hoa lớn hơn..

Bước 03

Bước 3:

- Dùng hai tay kéo nhẹ sang hai bên để làm cánh hoa lớn hơn..
Bước 4:

- Phết một ít keo bên dưới cánh hoa rồi dán bọc cánh hoa bên ngoài nhụy hoa. Sau đó, bạn lần lượt dán cánh hoa nhỏ bên trong và cánh lớn hơn bên ngoài.

Bước 04

Bước 4:

- Phết một ít keo bên dưới cánh hoa rồi dán bọc cánh hoa bên ngoài nhụy hoa. Sau đó, bạn lần lượt dán cánh hoa nhỏ bên trong và cánh lớn hơn bên ngoài.
Bước 5:

- Tiếp tục dán các cánh hoa lớn hơn ra bên ngoài sao cho chúng xen kẽ với nhau, tạo thành bông hoa.

Bước 05

Bước 5:

- Tiếp tục dán các cánh hoa lớn hơn ra bên ngoài sao cho chúng xen kẽ với nhau, tạo thành bông hoa.
Bước 6:

- Cắt một tấm giấy màu xanh hình chữ nhật, xếp ly lại rồi cắt làm đài hoa. 

- Dán đài hoa ngay bên dưới cánh bông hoa, dùng băng dính sáp xanh quấn bọc bên ngoài cây bút chì.

Bước 06

Bước 6:

- Cắt một tấm giấy màu xanh hình chữ nhật, xếp ly lại rồi cắt làm đài hoa.

- Dán đài hoa ngay bên dưới cánh bông hoa, dùng băng dính sáp xanh quấn bọc bên ngoài cây bút chì.