Décor cho mảng tường trắng nhà bạn thêm đẹp

Décor cho mảng tường trắng nhà bạn thêm đẹp

Nguyên liệu

• Một tấm bìa cứng hoặc bìa mô hình

• Giấy màu nhiều loại

• Băng dính hai mặt

• Kéo

Các bước thực hiện

Cắt giấy màu thành hình vuông rồi gấp đôi chúng lại

Bước 01

Cắt giấy màu thành hình vuông rồi gấp đôi chúng lại
Mở tờ giấy ra lại bạn sẽ có được những nếp gấp như hình

Bước 02

Mở tờ giấy ra lại bạn sẽ có được những nếp gấp như hình
Gấp các góc hình như vậy lại với nhau

Bước 03

Gấp các góc hình như vậy lại với nhau
Sau khi gấp xong bạn dán tất cả lên bìa cứng hoặc bìa mô hình

Bước 04

Sau khi gấp xong bạn dán tất cả lên bìa cứng hoặc bìa mô hình