Đất sét: bông tai với bánh mì kẹp

Đất sét: bông tai với bánh mì kẹp

Nguyên liệu

• Đất sét

• Màu nhuộm

• Bông tai

• Đinh ghim

• ....

Các bước thực hiện

Bước 01