Làm đồ để dụng cụ y tế cực yêu từ chai lọ

Làm đồ để dụng cụ y tế cực yêu từ chai lọ

Nguyên liệu

• Sơn xịt

• Nút áo nhựa

• Chai thủy tinh

• Súng bắn keo

Làm đồ để dụng cụ y tế cực yêu từ chai lọ

Các bước thực hiện

Bạn bẻ hết các móc ở phần đáy nút như hình và dán chúng lên nắp chai thủy tinh

Bước 01

Bạn bẻ hết các móc ở phần đáy nút như hình và dán chúng lên nắp chai thủy tinh
Xịt sơn len bình màu mà bạn yêu thích, sau đó chờ khô và bạn bỏ đồ vào thôi nhé

Bước 02

Xịt sơn len bình màu mà bạn yêu thích, sau đó chờ khô và bạn bỏ đồ vào thôi nhé