Làm bao da điện thoại nhiều màu nổi bật

Làm bao da điện thoại nhiều màu nổi bật

Nguyên liệu

• Da miếng ( nhiều màu)

• Kim , chỉ

• Dây chuyền kim loại hoặc dây

• Kéo

Làm bao da điện thoại nhiều màu nổi bật

Các bước thực hiện

Bạn cắt 6 miếng da có kích thước: 9 x 5.5cm

Bước 01

Bạn cắt 6 miếng da có kích thước: 9 x 5.5cm
Sắp xếp thứ tự, vị trí các miếng da theo ý thích của bạn

Bước 02

Sắp xếp thứ tự, vị trí các miếng da theo ý thích của bạn
May các miếng vải lại với nhau ở phần cạnh 0.5cm

Bước 03

May các miếng vải lại với nhau ở phần cạnh 0.5cm
Tiếp đến bạn may các cạnh còn lại với nhau, trừ một cạnh 0,5cm ở phía đầu để làm chỗ cho điện thoại vào

Bước 04

Tiếp đến bạn may các cạnh còn lại với nhau, trừ một cạnh 0,5cm ở phía đầu để làm chỗ cho điện thoại vào
Lộn ngược vỏ bao da lại

Bước 05

Lộn ngược vỏ bao da lại
Khâu dây chuyền kim loại ở mỗi góc túi như hình 
Cuối cùng thì đã xong rồi nè

Bước 06

Khâu dây chuyền kim loại ở mỗi góc túi như hình
Cuối cùng thì đã xong rồi nè