Đẹp nhà với lót nồi bằng tre

Đẹp nhà với lót nồi bằng tre

Nguyên liệu

• Khung tre hình tròn

• Dây thừng

• Hạt gỗ

• Kéo

• nguồn :theredthreadblog

Các bước thực hiện

Bạn lấy dây thừng quắn một đầu của khung tre

Bước 01

Bạn lấy dây thừng quắn một đầu của khung tre
Lấy sợi dây phía dưới bên trái móc lên tạo thanh nút thắc

Bước 02

Lấy sợi dây phía dưới bên trái móc lên tạo thanh nút thắc
Làm tương tự cho đến hết vòng

Bước 03

Làm tương tự cho đến hết vòng
Sợi dây thứ 4 bên phải bạn đặt lên trên hai sợi dây còn lại

Bước 04

Sợi dây thứ 4 bên phải bạn đặt lên trên hai sợi dây còn lại
Tiếp tục lấy sợi dây bên trái xỏ qua móc vào sợi dây bên phải lúc nảy, tạo thành một nút thắc

Bước 05

Tiếp tục lấy sợi dây bên trái xỏ qua móc vào sợi dây bên phải lúc nảy, tạo thành một nút thắc
Lặp lại b5 để làm nút thắc kế tiếp

Bước 06

Lặp lại b5 để làm nút thắc kế tiếp
Sau đó bạn dùng 3 hạt gỗ xỏ vào 4 sợi dây rồi làm nút thắt gút giữ cho hạt gỗ được chặt

Bước 07

Sau đó bạn dùng 3 hạt gỗ xỏ vào 4 sợi dây rồi làm nút thắt gút giữ cho hạt gỗ được chặt
Vậy là sản phẩm của ta đã hoàn thành rồi . Bạn xem mẫu và làm thử nhé

Bước 08

Vậy là sản phẩm của ta đã hoàn thành rồi . Bạn xem mẫu và làm thử nhé