Làm nón Party

Làm nón  Party

Nguyên liệu

• Giấy Rôki ( giấy bìa cứng), giấy màu

• Kéo, súng bắn keo, dây cói

Làm nón  Party

Các bước thực hiện

Cắt giấy bìa cứng và giấy hoa thanh 2 nữa hình tròn kích thước tùy ý.

Bước 01

Cắt giấy bìa cứng và giấy hoa thanh 2 nữa hình tròn kích thước tùy ý.
Cuộn tròn giấy bài cứng như hình bên, sau đó dùng súng bắn keo dán chặt.

Bước 02

Cuộn tròn giấy bài cứng như hình bên, sau đó dùng súng bắn keo dán chặt.
Tương tự ta cũng cuộn giấy hoa xung quanh và dán lại.

Bước 03

Tương tự ta cũng cuộn giấy hoa xung quanh và dán lại.
Cắt 2 mãnh giấy hình chữ nhật kích thước tùy ý.

Bước 04

Cắt 2 mãnh giấy hình chữ nhật kích thước tùy ý.
Cắt tua rua như hình bên

Bước 05

Cắt tua rua như hình bên
Kẹp 2 mảnh giấy lại với nhau và cuộn tròn. Sau đó dùng keo dán lại.

Bước 06

Kẹp 2 mảnh giấy lại với nhau và cuộn tròn. Sau đó dùng keo dán lại.
Dán phần vửa làm lên trên chóp nón.

Bước 07

Dán phần vửa làm lên trên chóp nón.
Dùng dây cói dán viền xung quanh nón như hình bên.

Bước 08

Dùng dây cói dán viền xung quanh nón như hình bên.
Bấm 2 lỗ nhỏ 2 bên.

Bước 09

Bấm 2 lỗ nhỏ 2 bên.
Côt dây cói qua lỗ vữa bấm để làm dây nón

Bước 10

Côt dây cói qua lỗ vữa bấm để làm dây nón
Thực hiện tương tự cả 2 bên để hàon thành sản phẩm.

Bước 11

Thực hiện tương tự cả 2 bên để hàon thành sản phẩm.