Làm vòng tay (1)

Làm vòng tay (1)

Nguyên liệu

• Nắp lon nước ngọt hoặc lon bia

• Dây cói màu

• Kẹp đầu, khoen tròn, khóa càng cua

• Kềm

Làm vòng tay (1)

Các bước thực hiện

Gắn kẹp đầu vào một đầu các sợ dây cói

Bước 01

Gắn kẹp đầu vào một đầu các sợ dây cói
Luồn nắp lon vào dây như trong hình

Bước 02

Luồn nắp lon vào dây như trong hình
Luồn dây ngược thứ tự với bước 2

Bước 03

Luồn dây ngược thứ tự với bước 2
Làm tương tự cho đến khi đạt chiều dài mong muốn rồi dùng kẹp đầu gắn vào đầu còn lại của dây cói

Bước 04

Làm tương tự cho đến khi đạt chiều dài mong muốn rồi dùng kẹp đầu gắn vào đầu còn lại của dây cói
Gắn khoen tròn vào một đầu dây

Bước 05

Gắn khoen tròn vào một đầu dây
Gắn móc càng cua vào đầu còn lại

Bước 06

Gắn móc càng cua vào đầu còn lại
Ta đã có một chiếc vòng thật độc đáo

Bước 07

Ta đã có một chiếc vòng thật độc đáo