Tranq Trí Gối

Tranq Trí Gối

Nguyên liệu

• pút lônq, màu, chì, vải, chỉ,... phụ kiện đi kèm