Làm khung hình tin nhắn dễ thương

Làm khung hình tin nhắn dễ thương

Nguyên liệu

• Khung ảnh

• Vải trắng

• Kim chỉ

• Máy may

• Bút bi hoặc bút màu

Làm khung hình tin nhắn dễ thương

Các bước thực hiện

Cắt vải trắng cho kích thước bằng khung hình và kẻ các vạch ngang với khoảng cách nhau hai hình

Bước 01

Cắt vải trắng cho kích thước bằng khung hình và kẻ các vạch ngang với khoảng cách nhau hai hình
Dùng máy may khâu chỉ xanh theo vạch kẻ ngang như hình.

Bước 02

Dùng máy may khâu chỉ xanh theo vạch kẻ ngang như hình.
Tương tự như vậy bạn khâu cho hết các đoạn vạch kẻ sẵn trên mảnh giấy , cuối cùng may một đường chỉ màu đỏ dọc miếng vải như hình

Bước 03

Tương tự như vậy bạn khâu cho hết các đoạn vạch kẻ sẵn trên mảnh giấy , cuối cùng may một đường chỉ màu đỏ dọc miếng vải như hình
Viết lời yêu thương hoặc tin nhắn lên miếng vải

Bước 04

Viết lời yêu thương hoặc tin nhắn lên miếng vải
Khâu màu chỉ yêu thích của bạn lên theo dòng chữ bạn vừa viết. Cuối cùng bạn sẽ được một lời yêu thương không bao giờ mất rồi

Bước 05

Khâu màu chỉ yêu thích của bạn lên theo dòng chữ bạn vừa viết. Cuối cùng bạn sẽ được một lời yêu thương không bao giờ mất rồi