Cây gia đình

Cây gia đình

Nguyên liệu

• Vải nỉ (hoặc giấy, mút xốp đều được)

• Khung trang bố

• Cây khô

• Hình các thành viên trong gia đình

Cây gia đình

Các bước thực hiện

Bước 01

Bước 02

Bước 03

Bước 04

Bước 05

Bước 06

Bước 07

XEM CHI TIẾT SẢN PHẨM TẠI:
checkurl('http://thucongvietnam.com/cay-gia-dinh.h tml','',50)

Bước 08

XEM CHI TIẾT SẢN PHẨM TẠI:
checkurl('http://thucongvietnam.com/cay-gia-dinh.h tml','',50)