ví, túi xách

ví, túi xách

Nguyên liệu

• Da bò thật, chỉ sáp