Lắc Tay Tình Yêu

Lắc Tay Tình Yêu

Nguyên liệu

• 1. Đá

• 2.Kẽm

• 3.Móc Khóa

• 4.Dụng Cụ

Lắc Tay Tình Yêu

Các bước thực hiện

Bước 01