Làm mới chiếc sơ mi của bạn

Làm mới chiếc sơ mi của bạn

Nguyên liệu

• Áo sơ mi

• Hạt cườm

• Kim, chỉ

• kéo

Làm mới chiếc sơ mi của bạn

Các bước thực hiện

Định hình kiểu mà bạn cần thêm chuỗi lên áo của mình. Sắp xếp sao cho bạn thấy hợp lý

Bước 01

Định hình kiểu mà bạn cần thêm chuỗi lên áo của mình. Sắp xếp sao cho bạn thấy hợp lý
May các hạt cườm lên trên áo theo kiểu đã định sẵn

Bước 02

May các hạt cườm lên trên áo theo kiểu đã định sẵn
Tiếp tục may cho đến khi xong một phần áo

Bước 03

Tiếp tục may cho đến khi xong một phần áo
Lặp lại phần bên áo còn lại nha

Bước 04

Lặp lại phần bên áo còn lại nha