Hai bước đơn giản để có một đôi tất lạ

Hai bước đơn giản để có một đôi tất lạ

Nguyên liệu

• Một đôi tất trắng

• Vải nỉ

• Kéo

• Kim Chỉ

Các bước thực hiện

Chuẩn bị một đôi tất trắng, cộng hai hình trái tim bạn cắt ra được từ vải nỉ

Bước 01

Chuẩn bị một đôi tất trắng, cộng hai hình trái tim bạn cắt ra được từ vải nỉ
Khâu chúng lên với nhau và nhớ khâu ở phía sau gót chân tất nhé

Bước 02

Khâu chúng lên với nhau và nhớ khâu ở phía sau gót chân tất nhé