HƯỚNG DẪN LÀM HOA ĐÀO ĐÔNG (ĐÀO ILEX) TRANG TRÍ TẾT

HƯỚNG DẪN LÀM HOA ĐÀO ĐÔNG (ĐÀO ILEX) TRANG TRÍ TẾT

Nguyên liệu

• Bột mì, muối, nước lanh, kẽm cành, cành khô, súng và keo slilicone, keo sáp nâu, màu acrylic đỏ

• Video hướng dẫn checkurl('https://www.youtube.com/watch?v=Z5FLOm1d wiU','',50)