Làm hoa hồng giấy trang trí nhà

Làm hoa hồng giấy trang trí nhà

Nguyên liệu

• Để làm hoa hồng giấy này cần chuẩn bị:

• – Giấy nhún

• – Giỏ hoa

• – Kéo

• – Chỉ màu

• – Xốp cắm hoa, dây trang trí

Làm hoa hồng giấy trang trí nhà

Các bước thực hiện

Căt dải giấy màu đỏ và xoắn 1 mép giấy

Bước 01

Căt dải giấy màu đỏ và xoắn 1 mép giấy
Khi xoắn xong mép giấy thì cuộn tròn lại tạo hình hoa

Bước 02

Khi xoắn xong mép giấy thì cuộn tròn lại tạo hình hoa
Xoắn giấy xong thì cuộn tròn dải giấy tạo hình bông hoa

Bước 03

Xoắn giấy xong thì cuộn tròn dải giấy tạo hình bông hoa