Trang trí bìa sổ

Trang trí bìa sổ

Nguyên liệu

• Sổ

• Giấy bao

• Băng keo 2 mặt, kéo

Trang trí bìa sổ

Các bước thực hiện

Cắt một miếng giấy bao to hơn cuốn sổ

Bước 01

Cắt một miếng giấy bao to hơn cuốn sổ
Dùng keo 2 mặt dán giấy vào bìa sổ

Bước 02

Dùng keo 2 mặt dán giấy vào bìa sổ
Lấy tờ giấy đầu tiên của cuốn sổ dán vào mặt trong của bìa sổ

Bước 03

Lấy tờ giấy đầu tiên của cuốn sổ dán vào mặt trong của bìa sổ
Làm tương tự với mặt còn lại của cuốn sổ.

Bước 04

Làm tương tự với mặt còn lại của cuốn sổ.