Làm mặt dây chuyền từ bìa cứng

Làm mặt dây chuyền từ bìa cứng

Nguyên liệu

• Bìa cứng

• Màu vẽ đỏ và trắng

• Dây xích, khóa, khoen tròn, kềm

• Cọ, dao rọc giấy

Các bước thực hiện

Cắt 2 hình vuông bằng nhau kích thước 2x2cm

Bước 01

Cắt 2 hình vuông bằng nhau kích thước 2x2cm
Dùng màu trắng sơn phủ lên 2 miếng hình vuông

Bước 02

Dùng màu trắng sơn phủ lên 2 miếng hình vuông
Dùng màu đỏ vẽ chữ lên 2 miếng hình vuông

Bước 03

Dùng màu đỏ vẽ chữ lên 2 miếng hình vuông
Dùng kim đục 4 lỗ trên hình vuông

Bước 04

Dùng kim đục 4 lỗ trên hình vuông
Dùng khoen tròn móc vào 4 lỗ vừa đục

Bước 05

Dùng khoen tròn móc vào 4 lỗ vừa đục
Cắt một đoạn dây xích dài khoảng 50 cm

Bước 06

Cắt một đoạn dây xích dài khoảng 50 cm
Dùng khoen tròn nối 2 miếng hình vuông vào với nhau, trang trí phí dưới bằng chuông đồng.

Bước 07

Dùng khoen tròn nối 2 miếng hình vuông vào với nhau, trang trí phí dưới bằng chuông đồng.
Gắn khoen tròn và khóa vào 2 đầu dây xích

Bước 08

Gắn khoen tròn và khóa vào 2 đầu dây xích
luồn dây xích vào mặt dây chuyền

Bước 09

luồn dây xích vào mặt dây chuyền