Làm vòng hoa treo tường trang trí nhà mini

Làm vòng hoa treo tường trang trí nhà mini

Nguyên liệu

• Vòng tròn kim loại

• Dây cói màu

• Hạt gỗ

• kéo, súng bắn keo

Làm vòng hoa treo tường trang trí nhà mini

Các bước thực hiện

Dùng súng bắn keo dán dây cói vào vòng kim loại

Bước 01

Dùng súng bắn keo dán dây cói vào vòng kim loại
Quấn dây cói kín hết vòng

Bước 02

Quấn dây cói kín hết vòng
dùng súng bắn keo dán hạt gỗ lên vòng

Bước 03

dùng súng bắn keo dán hạt gỗ lên vòng
Dán xen kẽ các hạt gỗ khác màu

Bước 04

Dán xen kẽ các hạt gỗ khác màu