Lam dây chuyền lông vũ

Lam dây chuyền lông vũ

Nguyên liệu

• Dây xích

• Khoen tròn

• Hạt gỗ màu

• Lông

• Kẽm

• Kềm

Lam dây chuyền lông vũ

Các bước thực hiện

Dùng kẽm kẹp chặt đầu lông vũ

Bước 01

Dùng kẽm kẹp chặt đầu lông vũ
Xỏ hạt gỗ vào

Bước 02

Xỏ hạt gỗ vào
Dùng kềm cắt phần kẽm thừa và uốn cong đầu  kẽm

Bước 03

Dùng kềm cắt phần kẽm thừa và uốn cong đầu kẽm
Cắt một đoạn xích dài khoảng 40cm

Bước 04

Cắt một đoạn xích dài khoảng 40cm
Luồn dây xích qua đầu kẽm vừa uốn

Bước 05

Luồn dây xích qua đầu kẽm vừa uốn
Dùng khoen tròn móc 2 đầu dây xích lại

Bước 06

Dùng khoen tròn móc 2 đầu dây xích lại