Làm đèn chiếu sáng từ giấy bìa cát tông

Làm đèn chiếu sáng từ giấy bìa cát tông

Nguyên liệu

• Bìa cắt tông

• Súng bắn keo

• Bút chì

• Dao dọc giấy

• Thước

• Bóng đèn chiếu sáng và dây điện

• Sơn xịt

Các bước thực hiện

Bạn dùng sơn xịt phun một bên tông, và chờ. Bạn gấp bìa cứng theo hình lục giác như trong hình , và đánh dấu mỗi vết cắt

Bước 01

Bạn dùng sơn xịt phun một bên tông, và chờ. Bạn gấp bìa cứng theo hình lục giác như trong hình , và đánh dấu mỗi vết cắt
Sau đó cắt dọc các miếng bìa ra như trong hình

Bước 02

Sau đó cắt dọc các miếng bìa ra như trong hình
Sau khi đã có các miếng bìa cát tông vừa cắt ra, bạn lại gấp từng miếng bìa cát tông lại như trong hình và dán chúng lại bằng súng bắn keo ( Bạn nhớ gấp phần bìa được sơn lại trong hình nhé)

Bước 03

Sau khi đã có các miếng bìa cát tông vừa cắt ra, bạn lại gấp từng miếng bìa cát tông lại như trong hình và dán chúng lại bằng súng bắn keo ( Bạn nhớ gấp phần bìa được sơn lại trong hình nhé)
Cuối cùng bạn cắt một hình ngũ giác , tạo một khoảng nhỏ để chuôi đèn có thể cho vào vừa, sau đó gắn kết các vòng lục giác lại như hình

Bước 04

Cuối cùng bạn cắt một hình ngũ giác , tạo một khoảng nhỏ để chuôi đèn có thể cho vào vừa, sau đó gắn kết các vòng lục giác lại như hình