Tự chế giỏ đựng chậu cây độc đáo

Tự chế giỏ đựng chậu cây độc đáo

Nguyên liệu

• Vải da hoặc vải giả da

• Thuốc hoăc sơn phun nhuộm mầu da (nếu thích)

• Bút, dao sắc nhọn, kéo, kìm bấm lỗ (nếu có)

• Nhiều sợi dây da để treo giỏ lưới

• Mẫu giấy

Tự chế giỏ đựng chậu cây độc đáo

Các bước thực hiện

Bạn chuẩn bị mẫu giấy như hình, in chúng ra . Sau đó dán ướm chúng lên miếng vải da như hình

Bước 01

Bạn chuẩn bị mẫu giấy như hình, in chúng ra . Sau đó dán ướm chúng lên miếng vải da như hình
Dùng bút chì vẽ theo đường viền của hình

Bước 02

Dùng bút chì vẽ theo đường viền của hình
Dùng dao sắc nhọn rạch theo đường đã căn ke, cẩn thận để đường cắt sắc nét và chính xác để tránh làm đứt đường lưới cần cắt.

Bước 03

Dùng dao sắc nhọn rạch theo đường đã căn ke, cẩn thận để đường cắt sắc nét và chính xác để tránh làm đứt đường lưới cần cắt.
Tách nhẹ các mắt lưới da vừa tạo được để chắc chắn rằng đường cắt của bạn liền mạch. Khi kéo phần tâm lưới xuống đưới bạn sẽ có một giỏ lưới da khá thú vị.

Bước 04

Tách nhẹ các mắt lưới da vừa tạo được để chắc chắn rằng đường cắt của bạn liền mạch. Khi kéo phần tâm lưới xuống đưới bạn sẽ có một giỏ lưới da khá thú vị.
Nhuộm màu cho giỏ lưới da của bạn bằng thuốc nhuộm da hoặc sơn phun cho vải giả da, tùy theo nội thất mà bạn trang trí mà dùng màu da hài hòa.

Bước 05

Nhuộm màu cho giỏ lưới da của bạn bằng thuốc nhuộm da hoặc sơn phun cho vải giả da, tùy theo nội thất mà bạn trang trí mà dùng màu da hài hòa.
Dùng kiềm bấm lỗ, tạo ra hai các lỗ nhỏ để tạo móc treo

Bước 06

Dùng kiềm bấm lỗ, tạo ra hai các lỗ nhỏ để tạo móc treo
Cắt các sợi dây da để buộc vào thành trên của giỏ lưới, buộc túm lên cao làm dây treo, còn phần dưới đáy giỏ thì buông vài sợi tạo vẻ trữ tình. Bạn có thể dùng kìm bấm lỗ để tạo các lỗ hổng xỏ dây hoặc buộc trực tiếp đều được. Cắt các mẩu da nhỏ và bấm lỗ để xỏ vào trang trí cho dây da nếu thích.

Bước 07

Cắt các sợi dây da để buộc vào thành trên của giỏ lưới, buộc túm lên cao làm dây treo, còn phần dưới đáy giỏ thì buông vài sợi tạo vẻ trữ tình. Bạn có thể dùng kìm bấm lỗ để tạo các lỗ hổng xỏ dây hoặc buộc trực tiếp đều được. Cắt các mẩu da nhỏ và bấm lỗ để xỏ vào trang trí cho dây da nếu thích.
Chuẩn bị dây dù thật chắc để móc nối với giỏ cây, bỏ cây vào và treo lên thôi nhé

Bước 08

Chuẩn bị dây dù thật chắc để móc nối với giỏ cây, bỏ cây vào và treo lên thôi nhé