Bao đựng điện thoại bằng vải dạ

Bao đựng điện thoại bằng vải dạ

Nguyên liệu

• Vải dạ màu vàng và đỏ

• Dây thừng

Bao đựng điện thoại bằng vải dạ

Các bước thực hiện

cắt 2 mảnh vải dạ hình chữ nhật kích thước 7,5 x 14cm màu vàng để làm mặt trước và mặt sau của bao, cắt thêm 3 hình trái tim màu đỏ để trang trí

Bước 01

cắt 2 mảnh vải dạ hình chữ nhật kích thước 7,5 x 14cm màu vàng để làm mặt trước và mặt sau của bao, cắt thêm 3 hình trái tim màu đỏ để trang trí
khâu những hình tim màu đỏ một mặt của bao

Bước 02

khâu những hình tim màu đỏ một mặt của bao
khâu 2 mặt của bao lại với nhau

Bước 03

khâu 2 mặt của bao lại với nhau
dùng kéo đục 2 lỗ gần phía trên của bao

Bước 04

dùng kéo đục 2 lỗ gần phía trên của bao
xỏ dây thừng qua 2 lỗ vừa đục. Đoạn dây thừng này có tác dụng dùng để sau khi bỏ điện thoại vào bao cột lại sẽ không bị rớt ra

Bước 05

xỏ dây thừng qua 2 lỗ vừa đục. Đoạn dây thừng này có tác dụng dùng để sau khi bỏ điện thoại vào bao cột lại sẽ không bị rớt ra