Làm dây chuyền từ kim băng

Làm dây chuyền từ kim băng

Nguyên liệu

• Kim băng

• Hạt gỗ nhiều màu

• Dây da

• Kéo, kềm, móc lò xo

Làm dây chuyền từ kim băng

Các bước thực hiện

Bước 01

Bước 02

Bước 03

Bước 04

Bước 05

Bước 06

gắn móc lò xo vào kim băng

Bước 07

gắn móc lò xo vào kim băng
làm tương tự với đầu còn lại

Bước 08

làm tương tự với đầu còn lại