Dây chuyền lông vũ

Dây chuyền lông vũ

Nguyên liệu

• Dây xích

• Khoen tròn

• Khóa càng cua

• Lông vũ

• Đinh

• Chốt lò xo

• Hạt gỗ màu

• Kềm

Dây chuyền lông vũ

Các bước thực hiện

Xỏ 3 hạt gỗ vào 1 cây đinh rùi dùng kềm uốn cong đầu còn lại

Bước 01

Xỏ 3 hạt gỗ vào 1 cây đinh rùi dùng kềm uốn cong đầu còn lại
Móc 1 cây đinh khác vào cái vừa xỏ hột

Bước 02

Móc 1 cây đinh khác vào cái vừa xỏ hột
Tiếp tục móc 1 cây đinh nữa tạo thành hình tam giác

Bước 03

Tiếp tục móc 1 cây đinh nữa tạo thành hình tam giác
Làm 3 hình tam giác như vậy

Bước 04

Làm 3 hình tam giác như vậy
Dùng khoen tròn gắn 2 tam giác lại với nhau

Bước 05

Dùng khoen tròn gắn 2 tam giác lại với nhau
Tiếp tục gắn tam giác thứ 3 vào

Bước 06

Tiếp tục gắn tam giác thứ 3 vào
Dùng khoen tròn gắn 2 đầu còn lại của 2 tam giác. Mình có hình tam giác to hơn

Bước 07

Dùng khoen tròn gắn 2 đầu còn lại của 2 tam giác. Mình có hình tam giác to hơn
Gắn chốt lò xo vào đầu của lông vũ

Bước 08

Gắn chốt lò xo vào đầu của lông vũ
Gắn lông vũ vào hình tam giác

Bước 09

Gắn lông vũ vào hình tam giác
Cắt 2 đoạn dây xích 15cm

Bước 10

Cắt 2 đoạn dây xích 15cm
Gắn một dây xích vào một đỉnh của tam giác

Bước 11

Gắn một dây xích vào một đỉnh của tam giác
Làm tương tự với dây còn lại

Bước 12

Làm tương tự với dây còn lại
Dùng khoen tròn gắn khóa càng cua vào đầu còn lại của dây xích

Bước 13

Dùng khoen tròn gắn khóa càng cua vào đầu còn lại của dây xích