Cách làm nơ xinh để kẹp note từ vải nỉ

Cách làm nơ xinh để kẹp note từ vải nỉ

Nguyên liệu

• Vải nỉ , kẹp gỗ, súng bắn keo

Các bước thực hiện

Bước 01