Lung linh quả cầu thủy tinh

Lung linh quả cầu thủy tinh

Nguyên liệu

• Quả cầu thủy tinh

• Kim tuyến

• Giấy màu

• Kéo

• Keo

• Kìm bấm lỗ

• nguồn :warmhotchocolate

Các bước thực hiện

Cắt giấy thành những sợi mỏng

Bước 01

Cắt giấy thành những sợi mỏng
Quắn quanh quả cầu

Bước 02

Quắn quanh quả cầu
Quắn thêm nhiều vòng để trang trí thêm đẹp

Bước 03

Quắn thêm nhiều vòng để trang trí thêm đẹp
Hoặc bạn có thể dùng dụng cụ để bấm những tấm nhỏ để trang trí

Bước 04

Hoặc bạn có thể dùng dụng cụ để bấm những tấm nhỏ để trang trí
Rắc thêm một tí kim tuyến vào

Bước 05

Rắc thêm một tí kim tuyến vào
Trang trí lên cửa sổ hay phòng ngủ như thế này nhé.

Bước 06

Trang trí lên cửa sổ hay phòng ngủ như thế này nhé.