Móc khăn đội đầu

Móc khăn đội đầu

Nguyên liệu

• Len

• Kim khâu len

• Kéo

• Cây móc

• Nguồn: checkurl('http://planb.annaevers.com','',50)

Móc khăn đội đầu

Các bước thực hiện

Móc mũi đơn thành một đoạn có chiều dài 10cm

Bước 01

Móc mũi đơn thành một đoạn có chiều dài 10cm
Tiếp tục móc cho tới khi đạt chiều rộng 3cm

Bước 02

Tiếp tục móc cho tới khi đạt chiều rộng 3cm
Móc một mảnh len khác có chiều dài vừa với đầu bạn

Bước 03

Móc một mảnh len khác có chiều dài vừa với đầu bạn
Móc cho tới khi đạt chiều rộng 10cm

Bước 04

Móc cho tới khi đạt chiều rộng 10cm
Dùng kim khâu len khâu kín 2 đầu mảnh len vừa móc vào với nhau

Bước 05

Dùng kim khâu len khâu kín 2 đầu mảnh len vừa móc vào với nhau
Đặt mảnh len ở bước 2 lên chỗ vừa khâu

Bước 06

Đặt mảnh len ở bước 2 lên chỗ vừa khâu
Lật mặt sau và khâu cố định 2 mảnh vào với nhau

Bước 07

Lật mặt sau và khâu cố định 2 mảnh vào với nhau
Vậy là mình đã có một cái khăn đội đầu thật xinh rùi đó

Bước 08

Vậy là mình đã có một cái khăn đội đầu thật xinh rùi đó