Cách làm túi đựng qua

Cách làm túi đựng qua

Nguyên liệu

• Giấy, kéo, Thước

• checkurl('https://youtu.be/sa0-yCHTXLo','',50)