Làm cây thông từ giấy cứng

Làm cây thông từ giấy cứng

Nguyên liệu

• Giấy cứng màu xanh

• Kéo, bút chì, thước

Làm cây thông từ giấy cứng

Các bước thực hiện

vẽ 2  hình cây thông lên giấy cứng

Bước 01

vẽ 2 hình cây thông lên giấy cứng
cắt theo các đường đã vẽ

Bước 02

cắt theo các đường đã vẽ
ghép 2 hình cây thông lại với nhau

Bước 03

ghép 2 hình cây thông lại với nhau