Looking Back Unit 1 lớp 8 SGK mới

Looking Back Unit 1 lớp 8 SGK mới

Tổng hợp lý thuyết và bài tập phần Looking Back Unit 1 lớp 8 SGK mới

Phần Looking Back thuộc Soạn Anh 8

Task 1. Which one is the odd one out?

(Từ nào là từ khác biệt?)

Đáp án:

1. DIY

Tạm dịch: một bộ phim hài / một bộ phim / DIY / một phim kinh dị

2. hanging out

Tạm dịch: gửi email / treo / viết blog / lướt net

3. hospital

Tạm dịch:  rạp chiếu phim / bảo tàng / bệnh viện / trung tâm cộng đồng

4. detest

Tạm dịch: yêu thích / ưa thích / thích / thưởng thức / ghét

5. boring

Tạm dịch:   tốt / nhàm chán / thú vị / thư giãn

6. computer

Tạm dịch: ☺ / <3 / máy tính / bạn như thế nào