Đan len làm dây chuyền dễ thương

Đan len làm dây chuyền dễ thương

Nguyên liệu

• Len sợi màu vàng, trắng

• Móc đan

• Vải nỉ

• nguồn : checkurl('http://www.caughtonawhim.com/2013/07/let s-crochet-daisies.html','',50)

Đan len làm dây chuyền dễ thương

Các bước thực hiện

Thực hiện phần trung tâm hoa, sử dụng màu vàng 
Vòng 1: Thực hiện một vòng lặp ,Móc 4 mũi sc vào vòng lặp, móc mũi st vào mũi sc đầu tiên. ( đếm tổng cộng 5 mũi khâu: 4 sc + 1 st = 5)
Vòng 2: mũi Ch1, móc mũi sc trong khâu đầu tiên, 4 mũi sc khâu tiếp theo, Móc mũi st vào đầu khâu (đếm tổng cộng 6 mũi khâu: 5 sc + 1 Sl st = 6)
Buộc len và kết thúc

Bước 01

Thực hiện phần trung tâm hoa, sử dụng màu vàng
Vòng 1: Thực hiện một vòng lặp ,Móc 4 mũi sc vào vòng lặp, móc mũi st vào mũi sc đầu tiên. ( đếm tổng cộng 5 mũi khâu: 4 sc + 1 st = 5)
Vòng 2: mũi Ch1, móc mũi sc trong khâu đầu tiên, 4 mũi sc khâu tiếp theo, Móc mũi st vào đầu khâu (đếm tổng cộng 6 mũi khâu: 5 sc + 1 Sl st = 6)
Buộc len và kết thúc
Để làm cho những cánh hoa bên ngoài, sử dụng len sợi trắng 
Móc mũi st vào bất kỳ vị trí nào của trung tâm , Khâu 10 mũi ch, Móc mũi st trong vòng lặp lại của cùng một khâu, Và 10 khâu trong vòng lặp lại của cùng một khâu (Hai cánh hoa được thực hiện trong cùng một khâu), Mũi st trong mũi sc tiếp theo , lặp lại từ ** 5 lần trở lên. (Tổng cộng có 12 cánh hoa được thực hiện trong vòng lặp )

Bước 02

Để làm cho những cánh hoa bên ngoài, sử dụng len sợi trắng
Móc mũi st vào bất kỳ vị trí nào của trung tâm , Khâu 10 mũi ch, Móc mũi st trong vòng lặp lại của cùng một khâu, Và 10 khâu trong vòng lặp lại của cùng một khâu (Hai cánh hoa được thực hiện trong cùng một khâu), Mũi st trong mũi sc tiếp theo , lặp lại từ ** 5 lần trở lên. (Tổng cộng có 12 cánh hoa được thực hiện trong vòng lặp )
Và đây là hoa đã thực hiện xong các cánh bên ngoài

Bước 03

Và đây là hoa đã thực hiện xong các cánh bên ngoài
Bây giờ, chúng tôi sẽ làm hàng của cánh hoa bên trong
Móc mũi st trong vòng lặp trước khâu đầu tiên trong trung tâm hoa, Móc 10 mũi Ch , Mũi st trong vòng phía trước của cùng một khâu, 10  ,lặp lại từ ** 5 lần trở lên. (Tổng cộng có 12 cánh hoa được thực hiện trong vòng lặp .) Tháo chỉ ra và kết thúc.

Bước 04

Bây giờ, chúng tôi sẽ làm hàng của cánh hoa bên trong
Móc mũi st trong vòng lặp trước khâu đầu tiên trong trung tâm hoa, Móc 10 mũi Ch , Mũi st trong vòng phía trước của cùng một khâu, 10 ,lặp lại từ ** 5 lần trở lên. (Tổng cộng có 12 cánh hoa được thực hiện trong vòng lặp .) Tháo chỉ ra và kết thúc.
Giờ thì nữa cánh hoa đã làm xong, Lặp lại tương tự cho nữa cánh hoa còn lại

Bước 05

Giờ thì nữa cánh hoa đã làm xong, Lặp lại tương tự cho nữa cánh hoa còn lại
Và hoa giờ đã móc xong rồi

Bước 06

Và hoa giờ đã móc xong rồi
Bạn sẽ làm thật nhiều hoa như thế này nhé

Bước 07

Bạn sẽ làm thật nhiều hoa như thế này nhé
Tất cả đặt lên trên một tấm vải nỉ có hình dáng trong như hướng dẫn

Bước 08

Tất cả đặt lên trên một tấm vải nỉ có hình dáng trong như hướng dẫn
Đính kim tây xung quanh để cố định các hoa len lại với nhau trên vải nỉ

Bước 09

Đính kim tây xung quanh để cố định các hoa len lại với nhau trên vải nỉ
Dùng kim chỉ may dính các hoa lại với nhau

Bước 10

Dùng kim chỉ may dính các hoa lại với nhau
Sau đó bạn sẽ may chỉ lên 2 bên để làm dây đeo cổ

Bước 11

Sau đó bạn sẽ may chỉ lên 2 bên để làm dây đeo cổ
Dây đeo sẽ giống thế này

Bước 12

Dây đeo sẽ giống thế này
Chỉ cần cột 2 sợi dây lại là  có thể thành một dây đeo xinh xắn

Bước 13

Chỉ cần cột 2 sợi dây lại là có thể thành một dây đeo xinh xắn
Và cuối cùng cũng hoàn thành rồi. Nhìn ấn tượng lắm đúng không các bạn

Bước 14

Và cuối cùng cũng hoàn thành rồi. Nhìn ấn tượng lắm đúng không các bạn