Hộp quà hoa Lan cho ngày 8-3

Hộp quà hoa Lan cho ngày 8-3

Nguyên liệu

• Giấy bìa cứng

• Kéo

• Súng bắn keo

• Kẹp mái hay kẹp áo

• Mô hình hoa lan hồng và trắng :

• checkurl('http://www.mediafire.com/view/?5ej07p012 15cu8n','',50)

• checkurl('http://www.mediafire.com/view/?pp4u0qqut x04r4g','',50)

• Nguồn : ellinee

Các bước thực hiện

In hình hoa lan màu trắng và màu hồng theo mẫu lên giấy bìa

Bước 01

In hình hoa lan màu trắng và màu hồng theo mẫu lên giấy bìa
Cắt mô hình từ giấy ra

Bước 02

Cắt mô hình từ giấy ra
Dùng một đầu kéo cuộn cho hoa,lá hơi cong lại

Bước 03

Dùng một đầu kéo cuộn cho hoa,lá hơi cong lại
Dán keo ở vị trí trung tâm mỗi cánh. Rồi sắp từng cánh hoa theo hình hướng dẫn

Bước 04

Dán keo ở vị trí trung tâm mỗi cánh. Rồi sắp từng cánh hoa theo hình hướng dẫn
Dán lá nằm dưới cánh hoa

Bước 05

Dán lá nằm dưới cánh hoa
Đính cây kẹp mái hay kẹp áo phía sau

Bước 06

Đính cây kẹp mái hay kẹp áo phía sau
Hoàn thành . Chúng ta có thể dùng để kẹp tóc hay kẹp vào món quà đều được nhé

Bước 07

Hoàn thành . Chúng ta có thể dùng để kẹp tóc hay kẹp vào món quà đều được nhé