Hộp bút hình ngôi nhà

Hộp bút hình ngôi nhà

Nguyên liệu

• Vải dạ màu

• Khóa kéo

• Kéo

• Kim, chỉ

Các bước thực hiện

Bước 01