May bao điện thoại thần Totoro chỉ với 5 bước

May bao điện thoại thần Totoro chỉ với 5 bước

Nguyên liệu

• - Vải nỉ

• - Kim, chỉ

• - Kéo, bút chì

Các bước thực hiện

- Cắt 2 miếng vải nỉ kích thước tuỳ thuộc vào điện thoại của bạn.

Bước 01

- Cắt 2 miếng vải nỉ kích thước tuỳ thuộc vào điện thoại của bạn.
- Cắt mắt và miệng của Totoro như hình.

Bước 02

- Cắt mắt và miệng của Totoro như hình.
- May mắt và miệng vào mảnh 1. Thêm mũi, râu và các chi tiết

Bước 03

- May mắt và miệng vào mảnh 1. Thêm mũi, râu và các chi tiết
- Cắt thêm 1 mảnh vải nỉ ngắn hơn 2 mảnh ở bước 1 để làm ngăn phụ

Bước 04

- Cắt thêm 1 mảnh vải nỉ ngắn hơn 2 mảnh ở bước 1 để làm ngăn phụ
- Chập mảnh 3 vào giữa mảnh 1 và 2 rồi may dính lại.

Bước 05

- Chập mảnh 3 vào giữa mảnh 1 và 2 rồi may dính lại.