Tận dụng sách cũ làm đồ trang trí nhà

Sách cũ trước nay chỉ có 2 giải pháp, một là đem cho còn 2 là đem bán. Nhiều người thấy việc chất đống sách ở nhà rất là chật chội vì sách chiếm nhiều diện tích trong nhà.

checkimg('http://www.lola.vn/data/images/80431543314628535_j3NkrRCt_c.jpg')

Chồng sách lên nhau để làm đế đặt bóng đèn.

checkimg('http://www.lola.vn/data/images/238901955202799075_z1NkglUy_c.jpg')

Hoặc bạn nào có dụng cụ hay năng khiếu làm đồ mộc thì làm cả một cái ghế bằng sách như vầy nha.

checkimg('http://www.lola.vn/data/images/100557004150464774_TCheOhpk_c.jpg')

Làm đồ cắm viết từ sách như vầy để trang trí bàn học nha

checkimg('http://www.lola.vn/data/images/985231138587634_w05XHqTU_c(1).jpg')

Hoặc làm một hộp để trang sức cho gọn gang nhé.

Thích bài viết này
tags
1 bình luận
Gửi bình luận
Bạn chưa đăng nhập !
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để viết bình luận.

Bạn đã quên mật khẩu?

Gởi tin nhắn

Gởi tin nhắn đến