[Download] Kirigami - Pattern 180 độ (p1)

 

1. The Tower Bride - Tác Giả: Yee

Link: http://www.mediafire.com/view/?cufkkxb8sqs2o7r 

pass kirigamiclub

checkimg('http://www.lola.vn/data/images/a2151956fe6d7eb0a5b29a1f07423fa3_45609712_6378658363398283c505.jpg')

 

2. Merry Go Round - Tác Giả : Hiroko - Cut: c0ngth4nhpk

link  http://www.mediafire.com/view/?nvyqub9b3q1ycx9 

pass kirigamiclub


checkimg('http://www.lola.vn/data/images/771c852a51709c4be7aa1d5abc0e2d5b_45610166_5777131907742377072641272118091n.jpg')

 

3. Tác Phẩm: opera sydney

Tác Giả : Yee

Link:http://www.mediafire.com/i/?eu5s8z7f86c54f6

checkimg('http://www.lola.vn/data/images/8ce0eb71468c100455834736de1a39b7_46171760_sydneyopera150k.jpg')

 
 
4. Ferris Wheel - Tác Giả:Hiroko - Cut: c0ngth4nhpk
checkimg('http://www.lola.vn/data/images/ferris_wheel_ink.jpg')
 
 
 
5.The Westminster Abbey - Tác Giả Yee
 
checkimg('http://www.lola.vn/data/images/Westminster-Abbey-02.jpg')
 
 
6. Tác Phẩm :United States Capitol
Tác Giả : Yee
link:

checkimg('http://www.lola.vn/data/images/d1ab6233b69dcc7c16642e97ab41b346_46171829_unitedstatescapitol03.jpg')
 
 
7. Tác Phẩm : Ballet
Tác Giả : Hiriko
 
checkimg('http://www.lola.vn/data/images/9a8559e91bcceb2ec52b62e1095def0d_46172128_dscf1731.jpg')
 
 
8.Tác phẩm : Dreesing
 pass: kirigamiclub
 
checkimg('http://www.lola.vn/data/images/8ab98d6546ac34690533e1accfabb719_46172172_dscf1688.jpg')
 
 
9. Tác phẩm: Birdcage
Sáng tác: Tien Phuong
 
checkimg('http://www.lola.vn/data/images/9194f08c8ca4fe98535e5cf50551bc54_46172265_53269148936768107690218339165167.jpg')
 

10. Nhà Trắng - Tác giả: Yee

http://www.mediafire.com/?a8fihyx6z64gyw4

checkimg('http://www.lola.vn/data/images/a3de8738e45261d56d85011a882247ae_46172406_whitehouse04.jpg')

 
 

  

 

 

Thích bài viết này
tags
22 bình luận
Gửi bình luận
Bạn chưa đăng nhập !
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để viết bình luận.

Bạn đã quên mật khẩu?

Gởi tin nhắn

Gởi tin nhắn đến